Văn bản - Luật

Hôm nay, ngày 18/8/2017         Trang chủ | Thư viện ảnh | Góp ý | Thời Khóa Biểu | Nhập điểm Vietshool | Nhập điểm vnEdu | Lịch công tác | BG_TG_HG | Thông tin thi THPT- TSĐH

Kế hoạch cải cách hành chính và kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính
Căn cứ vào kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng xây xựng kế hoạch ... [Xem chi tiết...]

 
 Văn bản của trường
 
BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN  

 

ĐƠN XIN NGHỈ

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

 
 Bộ phận một cửa
 
Qui định về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại trường THPT Thành Phố Sóc Trăng  

Qui định về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

 

Biểu mẫu kèm qui chế của cơ chế một cửa

Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

 
 Văn bản của ngành
 
Trả lời công văn của một số Sở GD&ĐT hỏi về Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT  

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn của một số Sở Giáo dục và Đào tạo hỏi về nội dung Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, dưới đây khi nói tới các điều m&ag ...

 

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KỲ THI THPT QUỐC GIA

Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc...

 Tra cứu điểm, lớp

   + Tốt nghiệp THPT

 + Bảng điểm

 Webmail, đăng nhập

 Liên kết nhanh

Lượt truy cập

 2297321

 

Copyright © 2010 Trường THCS & THPT Lê Hồng Phong